PERIODISK VEDLIGEHOLD OG
SERVICE PÅ CNC STYREDE MASKINER

Gennemgang af maskiner udføres efter en individuel tilpasset tjekliste. Med vores 25 års erfaring i service af CNC maskiner ved vi hvad en tjekliste skal indeholde. Service arbejdet udføres omhyggeligt. Efter endt service gennemgåes tjeklisten og de eventuelle kritiske punkter drøftes med jer, for at beslutte en mulig renovering eller udskiftning af slidte dele.

SERVICE ARBEJDE MED 25 ÅRS
ERFARING I FAGET

Nordisk CNC Service har 25 års erfaring i service, reparationer, periodisk vedligeholdelse og flytninger af maskiner. Nordisk CNC Service udfører periodisk vedligehold og service på CNC styrede maskiner. Dette øger driftsikkerheden og kvaliteten af det færdige produkt.

Kontakt os i dag