Nordisk CNC service takster:

Tekniker time kr. 670,00
Køre time kr. 390,00
Kørsel pr. km kr. 5,00

Ved arbejde ud over 8 timer eller uden for normal arbejdstid (kl.7-16) faktureres 50% tillæg
af timesatsen for de første 2 timer & 100% tillæg for de resterende timer.

Ved arbejde i weekenden og søn/helligedage faktureres 100% tillæg af timesatsen.

Hertil lægges evt. overnatning, bro-, fly- og færgebilletter samt diæt.

Alle priser er ekskl. moms.